Persondatapolitik

For at købe varer i vores Webbutik, skal du registreres som kunde, og det nødvendiggør afgivelse af en række personoplysninger, som vi registrerer. Oplysningerne er blandt andet navn, adresse og mailadresse, samt evt. telefonnummer. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Vi registrerer desuden, hvis du oplyser om alternative leveringsadresser. Alternative leveringsadresser gemmes, så de kan benyttes, når du ønsker ordrer sendt til anden adresse end fakturaadressen. Oplysninger afgivet i vores Webbutik videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand. Som registreret hos os har du altid ret til at gøre indsigelse mod indsamling og behandling af dine personlige oplysninger. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Hvis der er behov for det, har du krav på at få rettet i dine personlige oplysninger. Selv om du får sletter din brugerprofil hos os gemmer vi af regnskabsmæssige hensyn de obligatoriske oplysninger i en periode på op til 5 år fra sletningen. Profilen er dog ikke tilgængelig, hverken for dig eller andre brugere. Vi anvender cookies med henblik på at gemme indhold i indkøbskurven. Brugen af cookies hjælper til, at hjemmesiden fungerer mere effektivt for dig. Cookies indeholder ikke personlige oplysninger, dvs. ikke oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger, ligesom vi hverken indsamler eller behandler information om din færden, der måtte blive genereret ved hjælp af cookies.

(En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer efter, at du har besøgt vores hjemmeside.Tekstfilen gemmer information, som kan anvendes næste gang du besøger hjemmesiden. Cookies betyder, at du ikke behøver at indtaste de samme informationer, næste gang du besøger hjemmesiden. En cookie er ikke et program, og kan derfor ikke læse eller ødelægge data fra din computer, den kan ikke bruges til virus eller lignende for at skade din computer.)

Kort om Cookies funktion på vores webshop.

1. De sørger for, at hjemmesider fungerer, og at du forbliver logget ind.

2. De husker hvad du har lagt i indkøbskurven.

© 2024 Hallenslev Radio-tv